top of page

Palleskifter

Palleskifter

Palleskifter er trolig den mest sofistikerte modellen vi leverer; dette unike systemet gjør det mulig for operatøren å bytte paller under lasten uten at det er behov for manuell håndtering av selve pallen. Den er utviklet og produsert for å møte kundenes krav til lastens høyde og der varene må være stabile når de hviler på siden. Palleskifterens sideklemmer opprettholder lastens form og stabilitet. Dette ville alltid leveres som et helt automatisk system med nødvendig avsperring. 

Alle palleskiftere er som standard malt med to strøk av sink primer og et 2-komponent epoxy akryl topp-belegg. 

Vennligst se video av vår Palleskifter i bruk til venstre.

Mer informasjon om Palleskifter

Premier Palleskifter representerer det nyeste innen palleutskifting, og tilbyr et "håndfritt" alternativ til konvensjonelle pallevendere. Prinsippet har eksistert siden begynnelsen av 1990-tallet, men det er først i senere tid dette produktet er ansett som komplett. Det var tidligere alltid svært begrenset med tanke på type last disse kunne håndtere, men nye modifikasjoner åpner opp flere muligheter.
 

Driftsprinsippet til palleskifteren begynner med at pallen gripes og selve lasten holdes av en toppklemme og to bevegelige sidevegger. Maskinen tipper tilbake til en posisjon > 90 °, og varene hviler på siden med støtte fra sideveggene samt toppklemmen. Lastebordet frigjøres og returnerer pallen til bakkenivå for utskifting. Med ny pall plassert på lastebordet går systemet gjennom sin andre sekvens hvor den henter lasten tilbake til opprinnelig posisjon på den nye pallen.
 

Systemet er relativt komplekst og opereres derfor på en plc styrt auto-sekvens. Dette betyr igjen at det er behov for både fysisk og foto-elektrisk avsperring. Det er alltid en manuell overstyring for hver funksjon. Bruksområdet hos selskaper innen legemiddleindustrien er behovet for å overføre varer til- og fra interne paller med strengere hygieniske krav. Fordelene med palleskifteren er at ansatte ikke må løfte pallen manuelt. Noen paller kan ha en egenvekt over 25 kg, og ville ellers vært en operasjon som hadde krevet 2 personer. I tillegg elimineres risikoen for skade på hender og føtter ved håndtering av paller. 

Åpningstider

Mandag - Fredag 08.00 - 16.00

Lørdag Stengt

Søndag Stengt

Adresse

Vi holder til på Kjørbekk industriområde i Skien.

Bedriftsvegen 64, 3735 Skien

Kontakt oss

Telefon: 3550 3550

Epost: post@pallevender.no

Takk for din henvendelse! Melding er mottatt!

bottom of page