top of page

Integrert System 

Integrert System

Alle våre pallevendere er designet for å være raske og effektive i bruk, men av og til oppstår det behov for en kontinuerlig automatisert drift. I slike tilfeller vil vi studere prosjektet i detalj og foreslå den mest egnede modellen for jobben. FSDC- modellen er den raskeste integrerte maskinen vi tilbyr med en kapasitet på 30 paller per time. Produktet forblir vendt 180 grader etter palle-overføring. Se video nedenfor for illustrasjon.

Vennligst se video av vår FSDC Integrerte Pallevender til venstre.

Pallevenderen er ikke en direkte del av produksjonslinjen, og lar dermed varer som ikke trenger overføring/vending passere forbi. For varer som går via pallevenderen, returneres produktet til oppreist posisjon på den nye pallen. Se video lenger ned for illustrasjon.

Vennligst se video av vår Integrerte Palleskifter til venstre. 

RR- modellen fungerer godt med produkter/varer som er pakket i sekk eller brede, tunge varer. Igjen, paller som ikke trenger vending kan passere forbi.

Mer informasjon om Integrert System

De fleste av de forskjellige typene pallevendere har på et eller annet tidspunkt blitt integrert i et produksjonslinje-system; selv FS-modellen har blitt installert med transportbånd mot slutten av en produksjonslinje. 

De første pallevenderne som ble tilpasset en produksjonslinje med transportbånd var GL-modellen (blir ikke produsert idag) som mottok pallelasten på den ene siden og svingte den mer enn 180 grader, i en bevegelse lik det vi kan se på en dumpehuske, der den frigjorde pallen. Dette systemet forutsatte at alle varene måtte snus, da ingenting slapp igjennom maskinen uten å bli "behandlet". 

Det neste produktet var trommelen eller "Pac Man"-venderen som mottok lasten fra siden og dreide på elektrisk drevne valser under maskinens kropp. Det var vanskelig å klemme fast og støtte varene på denne modellen, pluss at den i tillegg krevde mye plass. Denne ble også etterhvert faset ut.

RR-modellen adresserte mange av problemstillingene knyttet til palleutskiftning i en produksjonslinje. Lastebordene kan bygges i nesten alle størrelser, den er ideell for håndtering av bølgepapp og den har en stor klem-rekkevidde. Varer har mulighet til å passere om det skulle være ønskelig. Når den klemmer og tipper lasten forsvinner den raskt ut av produksjonslinjen og krever dermed lite plass for å være i stand til å svinge lasten. Dette betyr at de nærliggende transportrullene kan ligge helt inntil maskinens lastebord.

Fremtidige systemer vil utvilsomt være basert på Palleskifter-prinsippet med at varer mates inn fra siden eller fremme på et sett med valser/ruller som er en del av maskinens lastebord. Det vil også være et pallemagasin for å komplementere dette integrerte systemet. FSDC er det mest allsidige produktet for bruk i et integrert system, og det er også den som er mest brukt.

Pallevending som en integrert del av en linje der paller blir matet via et transportbånd er relativt nytt og fremdeles et voksende konsept. Med fokuset innen moderne lagerhold på å spare tid og penger er det uunngåelig at brukerne vil se på sine frittstående pallevendere og spørre seg selv om ikke bruk av arbeidstimer og gaffeltruck kan reduseres. På grunn av de mange variablene som for eksempel type pall og/eller type varer/last, er svaret ofte at en konvensjonell pallevender fortsatt er den beste løsningen. Allikevel er det visse tilfeller der et helt automatisert system er berettiget.

FSDC-modellen har en rekke fordeler. De doble klem-bordene åpner alltid i samme høyde og er dermed på linje med transportøren. Sideveggen fungerer som et naturlig stopp for innkommende varer/laster. Sist men ikke minst krever FSDC-modellen veldig liten plass for sin "off-line" funksjon og er også lett å sikre/beskytte.

Bruksområdene varierer men systemet er mest fordelaktig der alle innkommende enheter avviker lite fra hverandre og der alle må vendes. Dette gjelder for eksempel flaskevin pakket i kasse som må snus 180 grader for å holde korkene fuktige. Den fungerer også bra med bunker av bølgepapp i emballasjeindustrien.

Utskifting av paller, én type byttes med en annen, er mer utfordrende i pallevenderen men det kan gjøres når pallene er matet fra et magasin like utenfor produksjonslinjen. Sideveggen kan designes slik at den kan åpnes hydraulisk for å la varer som ikke trenger og snus passere.

Åpningstider

Mandag - Fredag 08.00 - 16.00

Lørdag Stengt

Søndag Stengt

Adresse

Vi holder til på Kjørbekk industriområde i Skien.

Bedriftsvegen 64, 3735 Skien

Kontakt oss

Telefon: 3550 3550

Epost: post@pallevender.no

Takk for din henvendelse! Melding er mottatt!

bottom of page